Oud-Tweede Kamerlid J.T. Van den Berg in Staphorst

Op vrijdagavond 22 januari heeft oud-Tweede Kamerlid dr. J.T. Van den Berg (SGP) een lezing gehouden over de actualiteit van Groen van Prinsterer. De avond was georganiseerd door de SGS / SGP Jongeren Staphorst in samenwerking met de plaatselijke kiesvereniging van de SGP.

Van den Berg ging in op de levensloop, het gedachtegoed en de actualiteit van Groen van Prinsterer. Van den Berg gaf aan dat de eerste helft van de 19e eeuw, waarin Groen van Prinsterer leefde, een belangrijke periode was om het heden te begrijpen. Het was de periode van grote verschuivingen, zoals het Reveil, de Afscheiding, de periode na de Franse Revolutie en de opstelling van de Grondwet in 1848. Groen heeft hierin een centrale rol gespeeld.

Van den Berg gaf aan dat Groen van Prinsterer voortdurend in debat was met Thorbecke. Groen wilde altijd het debat voeren vanuit zijn beginselen, het Woord van God. Hij wees erop dat we elkaar niet moeten aanmoedigen tot moedeloosheid, maar moeten wijzen op de overwinning die vastligt in het Evangelie.

De volgende avond van de SGS / SGP Jongeren zal gehouden worden op D.V. Vrijdagavond 4 maart. Hier zal Jan Schippers, directeur van het Wetenschappelijk Instituut van de SGP in debat gaan met nog een nader aan te kondigen spreker. Het thema zal de regionale economie zijn. Op deze avond zal er een ondernemerspanel aanwezig zijn om zo de verbinding tussen theorie en praktijk te maken. De avond wordt gehouden om 20.00 uur in het SJOS gebouw, Ebbinge Wubbenlaan 27 te Staphorst.