Van Bommel en Van der Staaij in debat

Jihadisme, ver weg en dichtbij

In partycentrum ‘De Vijverhoeve’ hield SGP-j/SGS Staphorst e.o. op vrijdagavond 28 november een debatavond over jihadisme. Te gast waren de Tweede Kamerleden Harry van Bommel (SP) en Kees van der Staaij (SGP).

Na de opening hielden de beide heren een korte inleiding. Van Bommel betoogde dat militair ingrijpen in het Midden Oosten verdere escalatie van het geweld zal veroorzaken. Van der Staaij benadrukte het beschermen van christenen in die regio: ‘Van iedere familie is wel iemand onthoofd’. Hij pleitte daarom ook voor voorrang voor christenen in het uitnodigen van vluchtelingen.

Om het debat op gang te brengen liet debatleider en avondvoorzitter Jan Kuijers de aanwezigen en de sprekers stemmen over diverse stellingen. Over de vraag of er een gedachtenpolitie moet komen waren de beide politici het eens: die moet er niet komen. Van Bommel: ‘Gedachten kun je niet lezen.’ Ook de SGP kan geen gedachten lezen, maar is wel voor het strafbaar stellen van het verheerlijken van terroristisch geweld.

Vlaggen

Over de strafrechtelijke aanpak van het vlaggen voor terroristische organisaties liepen de meningen uiteen. De SP is niet voor deze aanpak omdat het lastig te handhaven is. Het gaat volgens Van Bommel vooral om de gedachte die achter het vlaggen en vlagverbranding zit. Een verbod op het tonen van de IS-vlag is mogelijk, maar wat dan te doen met een vlag die er heel erg op lijkt, vroeg Van Bommel zich af. Een vlag verbranden bij verkiezingen zou bijvoorbeeld wel kunnen. Hij ziet meer in het tegengaan van de verspreiding van het terroristisch gedachtegoed, bijvoorbeeld door mee te luisteren naar preken van imams. Hoewel Van der Staaij het met dit laatste eens was, pleitte hij toch voor een hardere aanpak dan Van Bommel voorstaat. Het tonen van de IS-vlag zou volgens Van der Staaij wel verboden moeten worden.

Volgens de SP zijn IS en de islam twee grootheden en is er geen sprake van een religieuze oorlog. ‘IS gebruikt de islam om hun daden te rechtvaardigen.’ De SGP is van mening dan de ideologie van de islam het fenomeen ‘IS’ veroorzaakt.

Radicalisering

Over het voorkomen van radicalisering in Nederland waren de heren het ook lang niet eens. De SP wil dat moslims meer betrokken worden bij de samenleving, zodat ze niet in een isolement geraken. Een 4-sterren jihad is het beeld wat jongeren voorgeschoteld krijgen als vervanger voor het gemarginaliseerde bestaan in Nederland. ‘Als ze hier in de samenleving, voor hun gevoel, niet welkom zijn en bij de jihad wel, is de keuze snel gemaakt,’ aldus Van Bommel. Van der Staaij pareerde deze stelling door te betogen dat de invloed van het meedoen in de samenleving niet overschat moet worden. Er zijn ook veel geradicaliseerde jongeren die volop in de samenleving meededen. Hij haalde hierbij een voorbeeld aan van een jongere die in Nederland geïntegreerd was, hier werk had, maar toch viel voor het radicale gedachtegoed. Niet zijn werk en positie in de samenleving was hiervan de oorzaak, maar de zoektocht naar antwoorden op levensvragen. De ronselaars scheppen inderdaad het beeld van een 4-sterren jihad waarin alle antwoorden op levensvragen beantwoord worden. De SGP’er pleitte dan ook voor een harde aanpak van het ronselen van dergelijke jongeren. Hij is het oneens met de stelling van de PVV dat Nederland de jongeren maar gewoon moet laten gaan omdat ‘wij er dan vanaf zijn’. Van der Staaij: ‘Het zijn ook mensen’.

De SP is en blijft tegen het inzetten van grondtroepen tegen IS. Van Bommel: ‘Een ideologie kun je niet weg bombarderen’. De militaire aanpak zal volgens hem een orgie van geweld veroorzaken. Hij pleitte ervoor om het steunen van IS, zoals door geld te doneren, wapens te leveren of strijder te worden, tegen te gaan. Ook noemt hij het kopen van olie van IS als voorbeeld. Bij gevallen waar mensenlevens op het spel staan, zoals in de stad Kobani, acht Van Bommel acuut militair ingrijpen wel gerechtvaardigd. De SGP wil zorgvuldig afwegen wat nodig is en wat Nederland kan bijdragen aan eventueel militair ingrijpen. Maar er zijn meerdere middelen die ingezet moet worden om IS te bestrijden. Zo pleit Van der Staaij voor het financieel afknijpen van IS en ook in dit kader voor de aanpak van het ronselen van jongeren in Nederland, om te voorkomen dat ze afreizen naar Syrië en daar gaan meevechten.

Door te bezuinigingen op defensie voert de regering volgens Van Bommel SP-beleid uit, maar ze beloofde de kiezer wat anders. Volgens Van der Staaij wordt er alleen nog meer bezuinigd op defensie als er een kabinet-Roemer aantreedt of wanneer er wereldvrede ontstaan is. Beide acht hij niet reëel.

Op de vraag welk probleem groter is, ebola of IS, antwoordt Van der Staaij dat er geen vergelijking mogelijk is tussen beide en ze beide hun eigen aanpak nodig hebben. Volgens Van Bommel is ebola makkelijker te bestrijden en onder controle te krijgen.

De 2e voorzitter van de SGP-Kiesvereniging, W. de Haan,  benadrukte in zijn slotwoord dat de antwoorden op levensvragen te vinden zijn in Gods Woord. Hij wenste de beide politici wijsheid en sterkte toe in hun werk.

Voor de avond, georganiseerd door de SGP-j/SGS Staphorst e.o en de SGP kiesvereniging Staphorst, was grote belangstelling. Het was voor het eerst dat een dergelijke grote avond werd georganiseerd. ‘Gezien het succes smaakt dit zeker naar meer,’ merkte SGP-j/SGS-voorzitter Roelof Slager na afloop op.