Het scholierendebat

Op donderdag 13 november was het weer zover: voor de tweede keer vond het scholierendebat plaats in de raadszaal van het Gemeentehuis te Staphorst. Het doel van het scholierendebat is om de politiek dichter bij de jeugd te brengen, door de leerlingen van de groepen 8 van alle basisscholen kennis te laten maken met de politiek. Alle 12 scholen in de gemeente Staphorst zijn hierbij uitgenodigd. Hiervan namen 6 scholen deel aan het debat, namelijk: Willem de Zwijgerschool, Harmen Doornveldschool, De Levensboom, Koning Willem Alexanderschool, Maarten Lutherschool en De Triangel. Ook waren burgemeester Alssema en de wethouders De Jong (SGP) en Jaspers Faijer (CU) aanwezig. Zij zaten op hun gebruikelijke plek als college.

Voorbereiding

Vooraf aan de debatmiddag hebben de leerlingen les gehad van hun leerkrachten over de gemeentelijke politiek en de raadsvergadering. Ook werden de leerlingen voorbereid op de debatmiddag: het naspelen van een raadsvergadering in de raadszaal van het gemeentehuis. Elke deelnemende klas vertegenwoordigt een partij, waarvan vier leerlingen in het gemeentehuis daadwerkelijk gaan debatteren tegen de andere partijen, dus de andere scholen. De andere leerlingen zijn het publiek. De burgemeester leidt het debat. Middels het lesmateriaal leren de leerlingen hun standpunten helder te maken en argumenten te verzinnen om hun standpunt te verdedigen en te onderbouwen.

De schoolklassen werden met hun juffen en meesters opgewacht door de SGS-bestuursleden die de groepen splitsten en doorverwezen naar de raadszaal of de trouwzaal. Dit vanwege het ruimtegebrek in de raadszaal. De klassen die het eerst naar de raadszaal gingen kregen onderwijs van de burgemeester. Hij legde uit hoe het toegaat in de raadszaal en wat zijn taak hier is, namelijk het leiden van debatten. Ook stelden de wethouders zich voor en vertelden welke zaken zij zoal in hun portefeuille hebben en wat het werk van B&W inhoudt. De andere klassen gingen naar de trouwzaal, waar Fré Spijk, oud-directeur van de CNS en actief in de archeologische werkgroep Staphorst, een presentatie gaf over archeologische vondsten in Staphorst en over de aalstal van de pastoor van IJhorst in de Reest. Hij vertelde ook over de politiek van vroeger, hoe het vroeger toeging en wie er mochten stemmen. Ja, dat speelde toen nog een rol, want alleen de man mocht stemmen. Er waren slimme kinderen die een antwoord wisten op de vraag van Fré Spijk, waarom de vrouwen niet gingen stemmen!

Het debat

In de raadszaal werd over 2 onderwerpen gedebatteerd. Het leek zo een echte gemeenteraadsvergadering. Er waren verschillende fracties: Groene Partij, Recreatiepartij, Middenstandspartij, Natuurpartij, Partij voor Toerisme en de Liberale Partij. Het leek net echt…

Zoals dat altijd gaat bij dingen die nieuw zijn en mensen die elkaar niet kennen, waren de kinderen eerst ook heel voorzichtig in wat ze zouden zeggen, maar gelukkig kon de burgemeester hen tot een levendig debat verleiden, zodat hij aan het eind van de middag het debatteren moest afbreken, anders zouden ze nog uren doorgegaan zijn. Zoals in een echte gemeenteraadsvergadering, vond ook fractie-overleg plaats, zodat de fracties onderling weer konden afstemmen en gezamenlijk weer vol de strijd aangaan tegen de andere partijen.

Er werd door De Groene Partij (De Levensboom), Recreatiepartij (Willem de Zwijgerschool) en de Middenstandspartij (Doornveldschool) gedebatteerd over het nieuwe winkelcentrum, op de locatie van de voormalige meubelfabriek aan de Meestersweg. De Middenstandspartij was bang dat de plaatselijke winkels in Staphorst zouden kunnen lijden onder het nieuwe winkelcentrum en zij pleitten er dan ook voor om deze ondernemers als eerste een kans te bieden te verhuizen naar het nieuw te vormen winkelcentrum. Er zouden winkels failliet kunnen gaan, met het gevolg dat er veel leegstand komt. De Recreatiepartij vond dit maar onzin, ze wezen erop dat er meer toeristen naar Staphorst zouden komen, wat natuurlijk leidt tot een verbetering van de economie van Staphorst en daarmee positief zal uitpakken voor de hele middenstand. De Groene Partij vond dat er wel oog moest zijn voor de natuur en dat al die nieuwe winkels niet ten koste moesten gaan van de natuur. Soms leek het dat alle partijen het met elkaar eens waren, maar dan kwam plots een vlammend betoog van iemand waardoor het debat weer werd zoals een debat mag en moet zijn.

De Natuurpartij (Maarten Lutherschool), Partij voor Toerisme (De Triangel) en de Liberale Partij (Koning Willem-Alexanderschool) debatteerden over windmolens. De Natuurpartij pleitte voor een schoner milieu, stroomopwekking door windmolens juichten ze van harte toe. De gemeente moet dan ook stimuleren dat er windmolens gebouwd worden. De Partij voor de Toerisme was hier tegen. Men was bang dat het landschap er lelijker van zou worden. Dit zou ten koste kunnen gaan van het toerisme in Staphorst. En als er minder toeristen komen, zou groene stroom nog wel eens duur kunnen zijn voor de gemeente. De Liberalen vonden het goed dat er windmolens komen, maar niet met het geld van de gemeente, laat anderen dat financieren. Zij hielden niet van dat gepraat over natuur, er moet geld verdiend worden. Eigenlijk waren alle partijen het wel met elkaar eens dat er niet teveel windmolens moesten komen, want dat zou ten koste gaan van de leefbaarheid van de gemeente. Ook de natuur zou er last van kunnen krijgen, doordat vogels een klap van de wieken zouden kunnen krijgen.

Na afloop kregen alle kinderen een mooie oranje pen, met het logo van onze eigen partij. We hopen dan ook dat we deze tieners dichter bij de politiek hebben gebracht en hen liefde voor dit vak hebben bijgebracht! Zowel de leerlingen van de scholen met hun onderwijzers, als de burgemeester en wethouders waren enthousiast over deze middag. Wie weet is het wel jong geleerd, oud gedaan.  Want deze tieners zijn toch de toekomst voor onze politiek. Opnieuw kan de SGP-j/SGS terugkijken op een geslaagde middag en hopelijk vindt het nog vaker plaats!