SGP-jongeren Staphorst

SGP-jongeren Staphorst is een onderdeel van de Staatkundig Gereformeerde Studievereniging ‘Staphorst en omstreken’ (SGS), die in 22 oktober 1999 opgericht is. Wij willen de studie en interesse voor vraagstukken uit de politiek en maatschappij bevorderen, daarbij wordt uitgegaan van de beginselen van de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP).
Wij organiseren daarom elk seizoen vijf verschillende activiteiten, zoals lezingen en debatten. De SGP-jongeren Staphorst wil jongeren hiervoor enthousiast maken.
Het bestuur van de SGS/SGP-jongeren Staphorst bestaat uit de bestuursleden: Herbert-Jan Hattem (voorzitter), Vincent Slingerland (vicevoorzitter), Roel Bijker (secretaris), Niklas de Boer (penningmeester), Tjeerd Brouwer en Arjan Dons.
Rekeningnummer:
IBAN nr.: NL17 RABO 0305 9954 64
T.n.v. SGP-jongeren Staphorst